Haberler - Basın Bülteni

KAGİDER ve Sanofi Türkiye İş Birliği ile Yürütülen Geleceğin Kadın Liderleri Programı 10. Yılında / 13-16 Ekim 2020 17 Ekim Cumartesi, 2020

KAGİDER ve Sanofi Türkiye İş Birliği ile Yürütülen Geleceğin Kadın Liderleri Programı 10. Yılında / 13-16 Ekim 2020

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesinin 2020 yılı buluşması 13-16 Ekim tarihlerinde dijital olarak gerçekleşti. Bu yıl 1000 başvurunun alındığı dört günlük eğitim programı sonunda Türkiye’nin her yanından gelen başarılı 200 genç kadınının dört günlük eğitimlerini tamamlamasıyla; ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ mezunlarının sayısı 1000’e ulaştı.

16 Ekim 2020 — Kadınlara kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yaratmak ve kadın istihdamına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen, 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesi kapsamında, KAGİDER ve Sanofi; genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için çalışmalarına devam ediyor.
10. yılına giren ve ülkemizin bu alanda en uzun soluklu projelerinden biri olan 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinin eğitim programı bu yıl dijital platformda dört gün boyunca gerçekleşti.  Projenin eğitim içeriğinde; iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıklarını kapsadı. 
KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ile Sanofi Türkiye Kapsayıcı Çeşitlilik Elçisi ve Diyabet İş Birimi Direktörü Buğra Kulak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim programında Kulak; bir baba olarak kızının geleceğini hayal ederken, haksızlığa uğramadığı pırıl pırıl bir gelecek düşlediğini ifade ederek; toplumsal hayatta ve iş hayatında cinsiyet eşitsizliğini çözmek için atılan her bir adımın çok önemli olduğunu vurguladı. Kulak, böylesine kangren bir problemin ancak güçlü iş birlikleriyle, kadın erkek herkesin güçlü savunuculuğuyla çözülebileceğini ifade etti. Kulak; “Cinsiyet eşitsizliği sadece kadınların değil erkeklerin de çözmesi gereken toplumsal bir problemdir” dedi.

 

KAGİDER Başkanı Emine Erdem açılış konuşmasında şunları söyledi:

 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların profesyonel yaşamını son derece zorlaştıran toplumsal bir sorun. Kadınların kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yakalayabilmesi için Sanofi’nin kurumsal desteğiyle birlikte ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programımızı 10 yıldır sürdürüyoruz. Geleceğin Kadın Liderleri, genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için oldukça önemli bir proje. Bu programa katılan genç kadınlar, iş yaşamına ve kariyer planlamasına yönelik yoğun bir eğitimin ardından, profesyonel yaşamlarına daha hazırlıklı, daha güçlü başlama şansını yakalıyorlar. Bizler aydınlık bir gelecek için, kadının çok önemli bir rolü olduğuna yürekten inanıyoruz. Biz kadınlar birlikte güçleneceğiz, birlikte çalışarak geleceği inşa edeceğiz. Ülkemiz için çok olumlu sonuçlar veren bu programı daha uzun yıllar birlikte yürüteceğimize, genç kadınların hayatlarını değiştirmeye devam edeceğimize inanıyorum.”

 

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya:

 

“Geleceğin Kadın Liderleri hayat boyu birbirimizi desteklediğimiz bir kız kardeşlik ağıdır”

 

Açılış konuşmasında, Sanofi olarak her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürülebilir bir başarı yakalamanın, öncü programlarla toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmanın kritik nokta olduğunu vurgulayan Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya; “Bu anlamda Türkiye’de fırsat eşitliği modelinin ilk sertifikasyonunu alan bir şirket olarak, KAGİDER iş birliğinde 10 yıldır Geleceğin Kadın Liderleri projesini başarıyla aralıksız sürdürüyoruz. KAGİDER ile hayata geçirdiğimiz bu projemiz ile Türkiye’nin dört bir yanında, birbirinden değerli, gelecekte ülkemize yön verecek genç kadınları hayatları boyunca istifade edecekleri bilgi ve becerilerle desteklemeyi, ülkemizin kadın liderler yetiştirmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Geleceğin Kadın Liderleri projesi bu eğitimlerden çok daha ötesinde; aslında hayat boyu birbirimizi desteklediğimiz bir kız kardeşliği ağıdır.

 

Genç kadınlarımızı iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklerle bugünden donatırsak, gerekli eğitim desteğini sağlayabilirsek, birçok kadın liderin yetişeceğine dair hiçbir şüphe duymuyoruz. Projemiz dahilinde bu sene, 200 kızımızla birlikte 10 yılda, Geleceğin 1000 Kadın Lideri eğitimlerini tamamladı. Daha aydınlık bir geleceğe, sizlerin de varlığıyla daha umutlu bakıyoruz” dedi.

 

Eğitim programı 4 güne yayılan bu yılki proje buluşmasında, üniversiteden yeni mezun veya üniversite son sınıf öğrencileri arasından, başarılı ve eşit fırsata sahip olmayan 200 kadın seçildi. Seçilen başarılı kadınlara KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri içeren eğitim ve mentorluk desteği sağlanıyor.

 

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Özsan Geleceğin Kadın Liderleri programına ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi: “Bu sene pandemi koşullarını da gözeterek paydaşımız Sanofi’nin de desteği ile GKL 10. yıl programımızı online yapmaya karar verdik. 4 gün süren programda başvurular arasından fırsatlara eşit erişim imkânı bulunmayan genç kadınları belirleyerek, iş hayatına güçlü bir ilk adım için en fazla etkiyi yaratabilecek, son derece detaylı bir program hazırladık. 32 farklı ildeki 78 farklı üniversitede son sınıfta okuyan veya bu üniversitelerden mezun 200 genç kadın ile GKL programının 10. yılında bir araya gelmekten mutluyuz. Geleceğin Kadın Liderleri, fırsatlara eşit erişim imkanı bulunmamasına rağmen geleceğe inançla, kararlılıkla bakan ve potansiyeli yüksek kadınları iyi bir yönlendirme ile daha güçlü hale getirerek, onları kariyer yolculuğunun ilk basamaklarına hazırlıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na baktığımızda ülkemiz, kadınların ekonomiye ve işgücüne katılımında 153 ülke arasında ne yazık ki 136. Sırada... Bu eşitsizliğe dur diyecek kadınlara eşit fırsatların kapısını da açacağına inandığımız GKL, işte bu nedenle bizim için büyük anlam ve değer taşıyor.”

 

Sanofi Türkiye, İran ve Levant İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, Sanofi’nin, tüm dünyada çeşitliliği vurgulayan kurumsal yaklaşımı ile kadın iş gücünü destekleyen projelere özel önem veren bir şirket olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti; “Ayrımcılığı engelleme, Sanofi’nin etik kurallarının çok önemli bir parçası. Gerek yönetim gerekse çalışanlar nezdinde bu konuda azami hassasiyet gösterilmekte. Sanofi Türkiye olarak da yine ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit fırsatlar sağlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikli hedef olmalı. Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımı olmadan dünyada kalkınma hedeflerini, özellikle "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını" gerçekleştirmek mümkün değil. Bu nedenle cinsiyet eşitliğini hedeflerin temeline oturtmak öncelik haline gelmeli.”

 

Kadın istihdamının, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri olduğunun altını çizen Korol; Cinsiyet eşitliliği için, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün hep birlikte el ele vererek çok yakın çalışması gerekiyor. Çünkü kadınların toplum içerisindeki durumu sadece kadınları değil tüm ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. 2010 yılından bu yana Dünya Kadın Forumu’nun sponsoru olan bir şirket olarak, Türkiye’de KAGİDER iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projemizin yanı sıra ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ yaklaşımını destekleyen inisiyatifleri hayata geçiriyoruz. Geleceğin Kadın Liderleri projesi Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği ile el ele yürüttüğümüz çok kıymetli bir inisiyatif. 2020 eğitim programımızın ardından ülkemizde 10 yılda 1000 genç kadın, Geleceğin Kadın Liderleri mezunu oldu ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bu projemizin güçlü kadın liderler çıkaracağına ve ülkemizin aydınlık geleceğine her birinizin ışık tutacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

 

GKL 2019-2020 Proje Lideri Seçil Şendağ:

 

“GKL sadece bir eğitim kampı değil yaşam boyu devam eden bir kadın liderliği destek platformu”

Geleceğin Kadın Liderleri' programının, genç kadınlar için önemli bir yolculuğun kapısını açtığını belirten GKL 2019-2020 Proje Lideri Seçil Şendağ ise şöyle konuştu: “Profesyonel hayata adım atarken bu eğitim ve mentorluk desteğinin genç kadınlar için yadsınamayacak bir itici güç olduğuna ve fark yaratmalarına vesile olacak önemli bir katkı sağladığına inanıyorum. Dört gün sürecek bu anlamlı programda çok değerli konuşmacıların yanı sıra, bugün rol model olmuş GKL mezunları da konuşmalar yapacak, genç kadınlarla kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Burada programının katılımcısı gençlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Kariyerleri süresince bulunacakları tüm pozisyonlarda toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalı, istihdama katılmalı, kariyerlerinde ilerlemeli ve yaptıkları işlerle fark yaratmalılar.”

 

Genç kadınlara verilen destekler dört günlük programla da sınırlı değil. Eğitimler sonrasında 'Geleceğin Kadın Liderleri' programından mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlardan ve GKL mezunlarından destek alıyor. İş hayatında sayıları giderek artan Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla da birbirlerine güç veriyorlar.

Geleceğin Kadın Liderleri için yeni dönem başvuruları başladı 01 Haziran Pazartesi, 2020

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve Sanofi Türkiye tarafından 2010 yılında hayata geçen Geleceğin Kadın Liderleri programı, 10. dönemine başlıyor.

 

İş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri eğitimlerini içeren Geleceğin Kadın Liderleri programı, Türkiye’nin dört bir yanından genç kadınların başvurularını bekliyor. Programa üniversitelerden 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde mezun olacak, 20-25 yaş arası, yeniliklere ve gelişmelere açık tüm genç kadınlar 2 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurabilecek.

 

Programda yer alacak genç kadınlar, iş bulma süreçlerinde kendilerine faydalı olabilecek zaman yönetimi, özgeçmiş yazma, mülakat simülasyonları gibi eğitimlerin yanı sıra, iş hayatlarına yön verecek etkin iletişim, kariyer planlaması ve profesyonel oryantasyon eğitimlerini alarak sertifikasyon sürecinden geçirilecek. Eğitim süresince katılımcılara değişik sektörleri tanımaları için farklı şirketlerin temsilcileri ile tanışma ve iletişim kurma imkanı da sağlanacak.

 

Katılımcıların online mülakatlar sonucu belirleneceği Geleceğin Kadın Liderleri yeni dönem programı 13-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ülkemizdeki COVID-19 tedbirleri kapsamında programın eğitimleri bu seneye özel olarak online bir platform üzerinden verilecek.  

 

Bugüne kadar programdan sertifika alan 800 genç kadının yüzde 92’sinin iş hayatına katıldığı ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen Geleceğin Kadın Liderleri Programı’na başvurular projenin web sitesi www.geleceginkadinliderleri.org üzerinden yapılabiliyor.

Geleceğin Kadın Liderleri projesinin mezunlarının sayısı 800’e ulaştı. 08 Kasım Cuma, 2019

Kadınlara kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yaratmak ve kadın istihdamına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesi kapsamında, KAGİDER ve Sanofi; genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için çalışmalarına devam ediyor. 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinde Ankara’da iki gün boyunca süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim verildi. 

Program kapsamında, üniversiteden yeni mezun veya üniversite son sınıf öğrencileri arasından, başarılı ve eşit fırsata sahip olmayan kadınlar seçildi. Seçilen başarılı kadınlara KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri içeren eğitim ve mentorluk desteği sağlanıyor. 

Genç kadınlara verilen destekler iki günlük programla da sınırlı değil. Eğitimler sonrasında 'Geleceğin Kadın Liderleri' programından mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlardan ve GKL mezunlarından destek alıyor. İş hayatında sayıları giderek artan Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla da birbirlerine güç veriyorlar.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ve Sanofi Türkiye Ülke Medikal Direktörü Turgay Aydınlar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim programında  Aydınlar; bir kız babası olarak kadınların iş gücüne katılım süreçlerini kolaylaştırarak, onların kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oldukları için gurur duyduklarını belirtti.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem şunları söyledi: 

“KAGİDER olarak 2010 yılında başlattığımız ve 2011’den bu yana Sanofi’nin kurumsal desteğiyle sürdürdüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri Projesi iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin zorlaştırdığı koşulları biraz daha eşitleyebilmeleri için genç kadınlara güçlü bir destek sağlıyor. Bu programı tamamlayan kadınlar yetkinliklerini ve profesyonel iletişim ağlarını geliştirmek ve kariyerlerine çok daha güçlü bir başlangıç yapmak yönünde avantaj kazanıyorlar. Bizler kariyerlerinin başındaki bu genç kadınların yanında durmaktan ve onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonel yaşamlarında da yanlarında olacağız. Programı tamamlayan bütün gençleri kutluyor ve başarılar diliyorum.”  


Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya: “Kadın ve eğitim için atılan her adım, geleceğe ve topluma yapılan büyük bir yatırımdır”

Toplumda fırsat eşitliği yaratmak için çabalarının aralıksız devam ettiğini belirten Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, bir ülkenin gelişimi, refahı ve geleceğinin ancak kadın ve erkek, tüm toplumun katkısıyla sağlanabileceğine inandıklarını söyledi. Pınar Kaya sözlerine şöyle devam etti: “Geleceğin Kadın Liderleri ile üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlara, hedeflerine ulaşmaları için destek sağlıyoruz. Genç kadınların kariyerlerine atacakları ilk adımda onların yanlarında olarak detaylı bir eğitim serisi ile hayatlarında fark yaratmayı amaçlıyoruz. İstihdam ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle Sanofi Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında ülkenin öncü kuruluşları arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi. 

Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı 100 genç kadın eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Böylece 'Geleceğin Kadın Liderleri' mezunlarının sayısı 800'e ulaştı.

 

 

 

Geleceğin Kadın Liderleri projesinin 2018 mezunları sertifikalarını aldı 30 Ekim Salı, 2018

25 Ekim 2018 Trabzon, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) 2010 yılında Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği, 2011 yılından bu yana Sanofi Türkiye’nin aralıksız desteğiyle devam eden ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi kapsamında 2018 eğitimleri gerçekleşti. Bu sene yaklaşık 1500 başvurunun alındığı projenin eğitimleri 25 - 26 Ekim tarihlerinde Trabzon’da yapıldı. Genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen uzun soluklu bir proje olan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ yeni dönem eğitim programı sonucunda 100 genç kadın sertifika almaya hak kazandı. Bugüne kadar projeden mezun olan kadınların sayısı 700’e ulaştı.

Projede, iki gün süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitimler verildi. Ayrıca katılımcıların hem girişimciler hem de profesyonel hayattan rol modeller ile bir araya gelmeleri, farklı sektörlerden şirket temsilcileriyle buluşmaları sağlandı.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar: “Hedefimiz genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek”

Türkiye’de her dört kadından ancak birinin çalışma hayatı içinde yer aldığını belirten KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesiyle bu oranı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Oktar, TÜİK tarafından 2017 yılında açıklanan “İstatistiklerle Kadın 2017” raporuna da değindi.  Rapora göre; 2016 yılında, Türkiye´de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 46.3. Bu oran erkeklerde yüzde 65,1, kadınlarda ise yüzde 28 oldu. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranıysa 2016 yılında yüzde 16.7. Şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde 14.4 iken, 2016 yılında yüzde 16.7 oldu. Kadınların mücadele etmekten asla vazgeçmediğini belirten Oktar, “Kadınlarla erkeklerin eşit fırsatlara erişemediği her alan bizim için dengelenmesi ve müdahale edilmesi gereken bir alandır. Kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar pek çok zorlukla karşılaşırken, onların yaşamlarını iyileştirecek tek bir destek, tek bir olumlu adım bile hayatlarını bambaşka bir yöne götürmeye yetebiliyor. Çünkü kapı bir kez açıldığı zaman, o kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar mücadele etmekten asla vazgeçmiyor; giderek güçleniyor, başka kız çocuklarını, kadınları, genç kadınları da güçlü kılmak için çaba sarf ediyorlar. Hedefimiz hep birlikte genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek ve bu yolda birlikte başarılara imza atmaktır. Geleceğin Kadın Liderleri projesi bu hedefler doğrultusunda 2010 yılında uygulamaya başladığımız, sürdürülebilir, önemli bir projedir.” dedi.

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya: “Kadınların güçlendirilmesi ekonomide çarpan etkisi yaratıyor”

Kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığını söyleyen Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, kamu ve özel sektörde üst düzey pozisyonlarda yer alan kadınların sayısının giderek arttığını ama yeterli seviyede olmadığını söyledi. Pınar Kaya sözlerine şöyle devam etti: “2010 yılından bu yana Dünya Kadın Forumu’nun sponsorluğu ile kadın çalışanları güçlendirmeyi amaçlayan küresel bir program başlatmış bulunan Sanofi’nin kadınların iş hayatındaki rolünün artırılması için global olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin “Geleceğin Kadın Liderleri” projesi sayesinde dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de hayata geçirilmiş olması, Sanofi Türkiye olarak bizim ülkemize ve kadınımıza verdiğimiz değeri göstermektedir” dedi.

 

Sanofi Türkiye’nin Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile 2011 yılından bu yana kadın işgücünü destekleyen şirket uygulamalarının artırılması için ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ Programına verdikleri desteğe de değinen Pınar Kaya, programın 9 yılda 8000 başvuru aldığını ve 2.500 kişiyle yapılan yüz yüze mülakatların ardından bu yılın mezunları dahil olmak üzere 700 genç kadının sertifikalarını aldığını belirtti.

Sanofi İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol: “Fırsat eşitliği için İK politikalarının stratejik önemi var”

Kadın istihdamının bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri olduğunu söyleyen Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, “Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, öncelikli konularımız arasında yer almaktadır. Sanofi Türkiye, uyguladığı İK politikaları ve hükümetin 2023 kadın istihdam hedefi olan %41'in üstünde yer alan %38 yönetici düzeyindeki kadın çalışan oranı ve %52 yönetim kurulundaki kadın çalışan oranı ile bu alandaki taahhüdünün altını bir kez daha önemle çizmektedir. Bu kapsamda biz İnsan Kaynakları uzmanlarına büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

Geleceğin Kadın Liderleri Programı, iş arama sürecinde genç kadınlarımızın her zaman yanında yer alarak onları kariyerlerinin ilk adımlarında desteklemeye Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile devam ediyor. Seçilen genç kadınlara KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaçları olan bilgileri içeren eğitim desteği verdiklerini belirten Korol, programda iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim verildiğini söyledi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Servisimin Cömert : “Geleceğin Kadın Liderleri’nin sayısı iş hayatında giderek artıyor”

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Servisimin Cömert de projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Eşit imkanlara sahip olmayan, başarı potansiyeli yüksek, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite mezunu genç kadınlara ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programından mezun olduktan sonra hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında mentorluk desteği sağlanmaktadır.”

Cömert sözlerine, Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunlarının arasındaki mentorluk dayanışmasını vurgulayarak şöyle devam etti: “İş hayatında giderek sayıları artan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek vermektedirler. KAGİDER bu yıl başlattığı ‘GKL2GKL’ programıyla 2013 öncesi mezunlara mentorluk eğitimi vermiş ve eski mezunların yeni mezunlara destek olmalarını sağlamıştır. Ayrıca KAGİDER Geleceğin Kadın Liderleri projesinden mezun olan tüm genç kadınlara iş arama sürecinde destek olmak amacıyla ‘Online İK Platformu’nu hayata geçirmiştir. Bu çalışmaya altyapı konusunda destekte bulunan KAGİDER üyesi ve Eleman.net’in Kurucusu Özlem Demirci Duyarlar’a çok teşekkür ederiz. Online İK Platformu’nun amacı Geleceğin Kadın Liderleri mezunları ile KAGİDER’in 320 kadın girişimci üyesini buluşturmaktır.”

 

 

Geleceğin Kadın Liderleri projesinde 2016 mezunları sertifikalarını aldı 26 Ekim Çarşamba, 2016

KAGİDER ve Sanofi Türkiye’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nde 2016 yılı mezunları sertifikalarını aldı. Yedinci yılında Lüleburgaz’da gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan 90 genç kadın mezun oldu. Projenin başlangıcından bu yana sertifika alıp mezun olan kadın sayısı ise 478’e ulaştı. Ayrıca, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen bir uygulamayla mezunlar arasından seçilecek genç kadınlar Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde de çalışma fırsatı yakalayacak. 

26 Ekim 2016 / İstanbul – 2010 yılında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile Dünya Bankası ortak çalışmasıyla başlayan ve 2010’dan bu yana Sanofi’nin işbirliği ile sürdürülen Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nde 2016 yılı eğitim programı tamamlandı. Önceki dönemden farklı olarak bu yıl Lüleburgaz’da gerçekleştirilen eğitim programını tamamlayan 90 genç kadın sertifikalarını alarak mezun oldu. Yedi yıldır 20-25 yaş arası üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun, genç kadınlara gerekli donanımları kazandırıp, onların iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olan Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nde bugüne kadar sertifika alıp mezun olan kadın sayısı 478’e ulaştı. 

Bu yıl Türkiye’nin en büyük ilaç üretim merkezi Lüleburgaz’da düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan genç kadınlar sertifikalarını 27 Ekim 2016 Perşembe günü Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde düzenlenen törenle aldı. 2016 Geleceğin Kadın Liderleri altı ay boyunca işe yerleşme süreçleri kapsamında KAGİDER tarafından mentorluk desteği alacaklar. Ayrıca, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen bir uygulamayla mezunlar arasından seçilecek genç kadınlar Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde de çalışma fırsatı yakalayacak. 

Bugüne kadar 3500’ü aşkın başvuru yapıldı ve 1000’den fazla kişiyle mülakat gerçekleştirildi 
Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Servisîmin Cömert Birced, bugüne kadar 3 bin 531 genç kadının başvuru yaptığı proje çerçevesinde 1000’den fazla yüz yüze görüşme yapıldığını açıkladı. Proje kapsamında 478 genç kadının programı tamamlayıp sertifika aldığını da bildiren Birced, “Projemizle Türkiye çapında yaygın bir erişim sağlamış olduk. Bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceğimiz projemiz sürdürülebilir bir zeminde istihdama katılacak genç kadınlara önemli katkılar sağlayacaktır. Genç kadılarımızın burada kazandığı deneyimler onların ömür boyu hayatlarına olumlu etki edecektir.” dedi. Birced ayrıca, proje kapsamında bugüne kadar eğitim almış tüm genç kadınların KAGİDER ile ve kendi aralarında sürekli iletişim ve tecrübe paylaşımında bulunabilmeleri için bir network sistemi oluşturulduğunu da belirtti. Sundukları diğer eğitim ve mentorluk hizmetlerinden bugüne kadar yüzlerce kadının yararlandığını belirten Birced, “Mevcut çalışmalarımıza devam ederken, ihtiyaçlara göre bunları geliştiriyor veya yeni projeler oluşturuyoruz. Dijital ve teknolojik kanalları daha fazla kullanarak daha çok sayıda kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin her geçen yıl iş dünyasına yeni girişimci kadınların eklenmesini sağlayacağına inanıyor, ekonomide yerlerini almak isteyen tüm genç kadınları ilerleyen dönemde Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’ne başvurmaya davet ediyoruz” diye konuştu. 

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya: “Sanofi Türkiye olarak böyle anlamlı ve değerli bir proje ile Türkiye’nin geleceğine katkı sağladığımız için gurur duyuyoruz.” 
Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nin açılışında açıklamalarda bulunan Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, “Yedi yıldır koşulsuz olarak desteklediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile iş hayatına atacak kadınlarımızın, ilk adımda yanlarında olacak detaylı bir eğitim serisi ile hayatlarında fark yaratmak için çalışıyoruz. Fırsat Eşitliği odaklı yaklaşımımızla kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmanın, sürdürülebilir kalkınmanın bir şartı olduğuna inanıyoruz. Bugün, büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğimiz projenin beklediğimiz hedeflere uygun şekilde ilerliyor olduğunu görmüş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Genç kadınlarımıza yönelik olan bu eğitim programının ülkemizin aydınlık geleceğinde kadınlarımızın rolünü daha da güçlendireceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bu yıl projemizi Lüleburgaz’da gerçekleştirdik. Bu bizim için oldukça önemli bir deneyim. Ayrıca bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek bir uygulama sayesinde programı tamamlayan kadınlarımız arasından seçilecek adaylar Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde çalışma fırsatı bulabilecek olmaları da hem Sanofi Türkiye hem de yeni mezun genç kadınlarımız için oldukça memnuniyet verici bir gelişme oldu. Sanofi olarak kadınların iş hayatındaki rolünün artırılması için ortaya koyduğu global vizyon doğrultusunda istihdam ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle ülkemizde toplumsal hayata katkı sağlayan öncü kuruluşlar arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” diyerek Sanofi’nin bu projeye ne kadar büyük bir önem verdiğinin altını çizdi.

Proje kapsamında bugüne kadar 500’e yakın kadın eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandılar 
Proje kapsamında bugüne kadar 1000’den fazla kadın ile görüşmeler yapılırken toplam 478 kişi de katıldıkları eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen projeye, 20-25 yaş arası üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun genç kadınlar katılabiliyor. Bu yıl Lüleburgaz’da gerçekleştirilen proje için başvuruların tamamlanmasının ardından katılımcılar, 20 kişilik bir ekip tarafından üç farklı şekilde değerlendirmeye tabi tutuldular. Öncelikle, belirlenen temel kriterler doğrultusunda başvuru taramaları yapıldı ve ilk elemeyi geçen genç kadınlarla telefon ve video mülakatları gerçekleştirildi, mülakat sürecini tamamlayan adaylar proje kapsamında eğitim almaya hak kazandılar. Programa katılmaya hak kazanan adaylara iki günlük eğitim boyunca iş aramada teknolojinin kullanımı, mülakat simülasyonları, iletişim teknikleri, zaman yönetimi, iş yeri davranış biçimleri, kariyer planlaması, sosyal aktivizm ve gönüllük, iş ahlakı gibi iş hayatlarına yön verecek dersleri de içeren bir eğitim sürecinden geçti. Ayrıca bankacılık, sağlık, telekomünikasyon, reklamcılık, hızlı tüketim gibi farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansına da sahip oldu.

KAGİDER ve Sanofi Türkiye “Geleceğin Kadın Liderleri” projesini New York'ta tanıttı! 22 Ekim Cumartesi, 2016

New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci Kadın Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye’nin düzenlediği bir basın toplantısıyla Türkiye’de 2010 yılından bu yana devam eden “Geleceğin Kadın Liderleri” projesini tanıttı. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, dernek yöneticileri ve proje ortağı Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan’ın ve Sanofi Türkiye proje temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı ve proje büyük ilgiyle karşılandı.

16 Mart 2017, New York. 13 – 24 Mart tarihleri arasında devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci KSK toplantılarının bu yılki ana teması “Değişen İş Düzeninde Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi” olarak belirlendi. Çalışmalarda kadınlar ve kız çocukları açısından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uygulanmasında elde edilen başarılar ve yaşanan zorlukların ele alındığı oturumlar da yapılıyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık statüsü bulunan KAGİDER 2011 yılından bu yana toplantılara katılıyor ve Türkiye’den İyi Uygulama Örneği olarak bir projesini sunuyor. 61.’inci Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında bu yıl 17 Mart 2017 tarihinde ONE United Nations Plaza’da gerçekleşecek toplantı öncesi basınla buluşan KAGİDER ve Sanofi Türkiye temsilcileri proje hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) 2010 yılında Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği ve 2010 yılından bu yana Sanofi Türkiye desteği ile gerçekleştirdiği “Geleceğin Kadın Liderleri” projesi, New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler 61’inci Kadın Statüsü Komisyonu (KSK) toplantılarında tüm dünyaya tanıtılacak. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan ile birlikte dernek yöneticilerinin ve Sanofi Türkiye proje temsilcilerinin de katıldığı ve The Marmara Otel ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına ilgi yüksek oldu. 7 yılda yaklaşık 500 mezun: Geleceğin Kadın Liderleri

KAGİDER’ ve Sanofi Türkiye’nin genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği uzun soluklu projelerden biri olan “Geleceğin Kadın Liderleri” kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlar seçiliyor ve katılımcılara eğitim ve mentorluk desteği veriliyor. Proje, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla; onların iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı, iletişim ağlarını genişletmeyi, iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor. 

Projede yaklaşık bir hafta süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim veriliyor. Ayrıca katılımcıların hem girişimci hem de profesyonel hayattan rol modeller ile buluşmaları sağlanıyor, Endüstri, şirket ve girişimcilik tanıtımları yapılıyor. Bugüne dek 7 dönem uygulanan programdan yaklaşık 500 kadın mezun oldu. 

Eğitimler sonrasında Geleceğin Kadın Liderleri projesinden mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimci ve mentorlerden ve daha önce programdan mezun olmuş diğer katılımcılardan destek alıyorlar. İş hayatında giderek sayısı artan Geleceğin Kadın Liderleri programının mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek veriyorlar. 

“Geleceğin Kadın Liderleri projesinin sonuçlarından ve gördüğü ilgiden memnunuz”
Toplantının açılışında bir konuşma yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar şunları söyledi:
“Çalışma hayatında kadın çalışan sayısının artırılması KAGİDER’in temel stratejilerinden biridir. Kadının iş gücüne katkısını arttırmanın sürdürülebilir kalkınma yaratma adına çok önemli olduğunu biliyoruz. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılımlarının arttığını da biliyoruz. Türkiye’de kadının istihdama katılım oranı yaklaşık yüzde 28 seviyesinde, yani erkeklerin istihdam oranının yarısı kadar. Bu durumu değiştirmek için hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Geleceğin Kadın Liderleri Projesi eğitim seviyesi yüksek kadınların desteklenmesini ve istihdama sürdürülebilir katkıda bulunmasını hedeflemektedir. Bugüne kadar çok başarılı sonuçlar aldık. Gerek projemizin sonuçlarından, gerekse de New York’ta gördüğü uluslararası ilgiden memnunuz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, “Yedi yıldır koşulsuz olarak desteklediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile iş hayatına girecek kadınlarımızın, ilk adımda yanlarında olacak detaylı bir eğitim serisi ile hayatlarında fark yaratmak için çalışıyoruz. Fırsat Eşitliği odaklı yaklaşımımızla kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmanın, sürdürülebilir kalkınmanın bir şartı olduğuna inanıyoruz. Bugüne, büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğimiz projenin beklediğimiz hedeflere uygun sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. “Genç kadınlarımıza yönelik olan bu eğitim programının ülkemizin aydınlık geleceğinde kadınlarımızın rolünü daha da güçlendireceğine tüm kalbimizle inanıyoruz” diye konuşan Özcan, “Bu bizim için oldukça önemli bir deneyim. Sanofi olarak kadınların iş hayatındaki rolünün artırılması için ortaya koyduğu global vizyon doğrultusunda istihdam ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle ülkemizde toplumsal hayata katkı sağlayan öncü kuruluşlar arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” diyerek Sanofi’nin bu projeye ne kadar büyük bir önem verdiğinin altını bir kez daha çizdi. Bugüne kadar 1000’den fazla kadın ile görüşmeler yapılırken yaklaşık 500 genç kadın kapsamlı eğitim programına katılıp başarıyla mezun olarak sertifikalarını aldı. “Birleşmiş Milletler Komisyonu’nda projeyi KAGİDER ile birlikte temsil etmek ve daha fazlı katkı sağlamak amacıyla görüşmelerde bulunmak bizleri oldukça heyecanlandırdı” diyen Türkan Özcan, Geleceğin Kadın Liderleri Projesini ileriki dönemde de daha ileriye taşıyacak adımları hayata geçireceklerini vurguladı. 

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Servisîmin Cömert Birced basın toplantısında Geleceğin Kadın Liderleri projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Bugüne kadar proje kapsamında 500 genç kadının eğitim alarak mezun olduğunu belirterek proje etki analizi sonuçlarını paylaştı. Birced, projeden mezun olan genç kadınların iş ve özel yaşam dengesini kurabilmiş başarılı iş kadınları olan rol modeller ve eğitmenlerle tanışma şansı bulmaları, iş hayatıyla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları, kendilerine olan güvenlerinin artması, kendi aralarında network oluşturmaları ve iş hayatına daha donanımlı başlamaları başlıklarının projenin güçlü yanları olduğunu ifade etti. Birced, eğitim sonrası genç kadınlara verilen mentorluk hizmetinin onların iş hayatında ilerlemesi ve başarıya ulaşmasına önemli bir katkı sağladığını vurgulayarak “Gelecek yıllarda ülkenin her yanından daha fazla genç kadına erişmek, eğitim ve mentorluk sağlamanın yanı sıra genç kadınlara yeni vizyonlar açmak üzere Amerika’da görüşmeler de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Geleceğin Kadın Liderleri projesi 2015 mezunlarını verdi 22 Ekim Perşembe, 2015

KAGİDER ve Sanofi Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nin 2015 yılı mezunları sertifikalarını aldı. Genç kadınları iş hayatına hazırlamayı hedefleyen proje kapsamında 19 - 22 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan eğitimleri başarıyla tamamlayan 63 genç kadın mezun oldu. Böylece 2010’dan beri devam eden Geleceğin Kadın Liderleri Projesi kapsamında sertifika alan genç kadın sayısı 388 ’e yükseldi.

22 Ekim 2015 / İstanbul - Türkiye’de kadınların konumunun her alanda güçlendirilmesi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik hedeflerine ulaşılması için bilinçlendirme çalışmalarının gençlerden başlamasının gerekliliğine ve önemine inanan KAGİDER’in Sanofi İşbirliğiyle 2010 yılından bu yana hayata geçirdiği Geleceğin Kadın Liderleri projesi, 2015 yılında da 63 genç kadını iş dünyasınahazırladı. 22 Ekim Perşembe günü KAGİDER’in ofisinde gerçekleştirilen törende genç kadınlar sertifikalarını aldı. Sertifika alan tüm genç kadınların altı ay boyunca işe yerleşme süreçleri KAGİDER tarafından takip edilerek mentorluk almaları sağlanacak.

2015 yılı mezunları ile birlikte Geleceğin Kadın Liderleri projesi kapsamında, Türkiye genelinde başarı potansiyeli yüksek, üniversiteden yeni mezun genç kadınları iş hayatına hazırlamak amacıyla katılımcılara kişisel gelişim, sektörel bilgi, iş yaşamı dinamikleri ve kariyer planlaması konularında 2010 yılından bugüne dek eğitim verilen genç kadın sayısı 388’e yükseldi.

Bugüne kadar 388 genç kadın sertifika aldı
Geleceğin Kadın Liderleri projesini ile ilgili KAGİDER Başkanı Sanem Oktar şunları söyledi: “KAGİDER olarak Türkiye’de kadın girişimciliği ve kadın istihdamını bir arada değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz. 6 yıl önce Geleceğin Kadın Liderleri projesini hayata geçirdiğimizde amacımız genç kadınları istihdama hazırlamayıiş dünyasında onları bekleyen her durumu gerçek hayattan örnekler ve deneyim paylaşımlarıyla aktarmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda yola çıktık ve KAGİDER üyelerinden, gönüllülerinden ve Sanofi yetkililerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekibimizle Geleceğin Kadın Liderleri projemizi başlattık. Sizlerle birlikte bugüne kadar 388 genç kadına bu eğitim ve yönderlik fırsatını sunmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizin her geçen yıl iş dünyasına yenilerinin eklenmesini sağlayacağına inanıyor, ekonomide yerlerini almak isteyen tüm genç kadınları ilerleyen dönemde Geleceğin Kadın Liderleri projesine başvurmaya davet ediyoruz.” 

Sanofi 5 yıldır Geleceğin Kadın Liderleri Projesine destek veriyor
Sanofi Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Hande Göksoy, Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile ilgili olarak “Sanofi Grubu olarak, hem dünyada hem de ülkemiz kadınlarının iş gücüne katılımına özellikle önem veriyoruz. Beş yıldır koşulsuz desteklediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile kadınlarımızın hayatlarına dokunarak fark yaratmayı ilke edindik. İstihdamımız ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle Sanofi Türkiye olarak sağlık sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi. 

Projeye katılmak isteyen genç kadınlar, proje duyuruları başladıktan sonra şahsen başvuru formu doldurarak sürece dâhil oldular. İki ay süren başvuruların ardından yaklaşık 20kişilik ekip tarafından üç farklı şekilde değerlendirildi. Öncelikle belirlenen temel kriterler doğrultusunda başvuru taramaları yapıldı, ilk elemeyi geçen genç kadınlar ile başvuru formları üzerinden telefon ve video mülakatlar gerçekleştirildi. Ardından yine aynı ekip, genç kadınlarla yüz yüze mülakatlar sonucunda proje kapsamında eğitim almaya hak kazanan katılımcıları seçti. Sanofi Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi’nde bir proje gönüllüsü mülakat sürecinde projeye destek verdi.

Geleceğin Kadın Liderleri projesi 2014 mezunlarını verdi 23 Ekim Perşembe, 2014

KAGİDER ve Sanofi Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nin 2014 yılı mezunları sertifikalarını aldı. Genç kadınları iş hayatına hazırlamayı hedefleyen proje kapsamında 20 - 23 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan eğitimleri başarıyla tamamlayan 67 kadın mezun oldu. Böylece 2010’dan beri devam eden Geleceğin Kadın Liderleri Projesi kapsamında sertifika alan genç kadın sayısı 325’e yükseldi. 

Türkiye’de kadınların konumunun her alanda güçlendirilmesi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik hedeflerine ulaşılması için bilinçlendirme çalışmalarının gençlerden başlamasının gerekliliğine ve önemine inanan KAGİDER’in 2010 yılında Dünya Bankası tarafından fonlanan Geleceğin Kadın Liderleri projesi, 2014 yılında da 67 genç kadını iş dünyasına hazırladı. 23 Ekim Perşembe günü KAGİDER’in ofisinde gerçekleştirilen törende genç kadınlar sertifikalarını teslim aldı. Sertifika alan tüm genç kadınların altı ay boyunca işe yerleşme süreçleri KAGİDER tarafından takip edilerek mentorluk almaları sağlanacak. 

2014 yılı mezunları ile birlikte Geleceğin Kadın Liderleri projesi kapsamında, Türkiye genelinde başarı potansiyeli yüksek, üniversiteden yeni mezun genç kadınları iş hayatına hazırlamak amacıyla katılımcılara kişisel gelişim, sektörel bilgi, iş yaşamı dinamikleri ve kariyer planlaması konularında 2010 yılından bugüne dek 325 genç kadına eğitim verilmiş oldu. 

Bugüne kadar 325 genç kadın sertifika aldı
Geleceğin Kadın Liderleri projesini ile ilgili KAGİDER Başkanı Gülden Türktan şunları söyledi: “KAGİDER olarak Türkiye’de kadın girişimciliği ve kadın istihdamını bir arada değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Geleceğin Kadın Liderleri projesi kapsamında, genç kadınları önce istihdama, sonra da girişimciliğe hazırlamayı, iş dünyasında onları bekleyen her durumu gerçek hayattan örnekler ve deneyim paylaşımlarının yanısıra, temel kavram çalışmasıyla anlatmayı, öğretmeyi ve gözle görülür gelişmeler kaydetmeyi hedefledik. Sanofi şirketinin de desteğiyle bugüne kadar 325 genç kadına bu fırsatı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizin her geçen sene girişimci kadınların dünyasına yenilerinin eklenmesini sağlayacağına inanıyor, istihdamda ve girişimcilikte yerlerini almak isteyen tüm genç kadınları ilerleyen dönemde Geleceğin Kadın Liderleri projesine başvurmaya davet ediyoruz.” 

Sanofi 4 yıldır Geleceğin Kadın Liderleri Projesine destek veriyor
Sanofi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile ilgili olarak “Sanofi Grubu olarak, hem dünyada hem de ülkemiz kadınlarının iş gücüne katılımına özellikle önem veriyoruz. İstihdamımız ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle sağlık sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz. KAGİDER işbirliği ile hayat bulan Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile kadınlarımızın hayatlarına dokunarak fark yaratmayı ilke edindik. Dört yıldır koşulsuz desteklediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile toplumsal destek ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki en prestijli uluslararası ödüllerden Communitas 2012’nin de sahibi olmaktan mutluluk duyduk” dedi. 

Projeye katılmak isteyen genç kadınlar, proje duyuruları başladıktan sonra şahsen başvuru formu doldurarak sürece dahil oldular. İki ay süren başvuruların ardından projenin KAGİDER üyesi ve gönüllüsü olan yaklaşık yirmi kişilik ekibi tarafından üç farklı şekilde değerlendirildi. Öncelikle belirlenen temel kriterler doğrultusunda başvuru taramaları yapıldı, ilk elemeyi geçen genç kadınlar ile başvuru formları üzerinden telefon ve HR Venue desteğiyle bu sene ilk kez uygulanan video mülakatlar gerçekleştirildi. Ardından yine aynı ekip, genç kadınlarla yüz yüze mülakatlar sonucunda proje kapsamında eğitim almaya hak kazanan katılımcıları seçti. Sanofi Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi proje gönüllülerinden oluşan dört kişi mülakat sürecinde projeye destek verdi.

"Geleceğin Kadın Liderleri" profesyonel hayata hazır 03 Ağustos Cumartesi, 2013

Dördüncü kez hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile 30 Eylül – 3 Ekim tarihlerinde 59 genç kadın eğitim programını tamamladı.

KAGİDER’in 2010 yılında başlattığı Geleceğin Kadın Liderleri projesi, genç kadınları iş hayatına hazırlamayı, onların yetkinliklerini ve iş ağlarını artırarak iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor. 2010 yılında Dünya Bankası tarafından fonlanan projenin yürütücüsü olan KAGİDER, 2011 yılından itibaren ise proje kapsamında Sanofi Türkiye’nin kurumsal desteğini almaya başladı.

Dört tam gün süren eğitimlerde Türkiye genelinde başarı potansiyeli yüksek, üniversiteden yeni mezun 59 genç kadını, profesyonel hayattan kadın rol modeller ile buluşturduk. İş hayatına girmeye hazırlanan genç kadınlar, eğitim süresince zaman yönetimi, iş aramada teknoloji kullanımı, mülakat süreci, hedef belirleme, iş hayatında teknoloji kullanımı, makroekonomik eğilimler, sosyal aktivizm ve gönüllülük gibi konuların yanı sıra bankacılık, perakende ve sağlık sektörlerinin yetkilileri bu sektörlerdeki iş fırsatlarını katılımcılarla paylaştı.

Eğitimlerin sonunda katılım belgelerini alan genç kadınlar, iş arama süreçlerinde 6 ay boyunca KAGİDER üyesi ve gönüllülerinden mentorlük alacak.

Geleceğin Kadın Liderleri Dördüncü Senesinde 09 Mayıs Perşembe, 2013

KAGİDER’in Sanofi Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiği ve genç kadınların toplum ve iş hayatındaki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediği Geleceğin Kadın Liderleri projesi kapsamında 9 Mayıs 2013 tarihinde kadın gazetecilerle bir araya gelindi.

Geleceğin Kadın Liderleri projesi KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan, KAGİDER Üyesi ve projenin liderlerinden Gülin Yücel, Sanofi Türkiye Medikal direktörü Edibe Taylan, Sanofi Türkiye İK Direktörü Türkan Özcan ve Sanofi Türkiye Kurumsal İşler ve İletişim Direktörü Aysun Hatipoğlu’nun katıldığı toplantı ile basına tanıtıldı.

Toplantıda Geleceğin Kadın Liderleri projesinin 4. dönem eğitimlerine katılım için başvuruların alınmaya başlandığı duyuruldu. Açıklamaya göre, proje kapsamında genç kadınların iş gücüne katılım süreçlerini kolaylaştırarak, onların toplum ve iş hayatındaki hedeflerine ulaşmalarını desteklemek hedeflenirken, katılımcıların profesyonel iletişim ağlarının genişletilmesi, teknik eğitimlerinin yanı sıra iş gücüne katılımlarının sağlanması ve sosyal duyarlılıklarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun, 20-25 yaş arası genç kadınların katılımına açık olan projede, düzenlenen dört günlük eğitimlerde, genç kadınlara CV yazma, iş aramada teknolojinin kullanımı, mülakat simülasyonları gibi işe alım sürecinde çok faydalı olacak pratik bilgiler veriliyor.

Projeye dahil olmak isteyen genç kadınlar, 31 Temmuz 2013 tarihine kadar www.geleceginkadinliderleri.org adresindeki başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilecektir.

https://www.facebook.com/GeleceginKadinLiderleri
https://twitter.com/kagider

KAGİDER ve Sanofi Grubu işbirliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinde 3. dönem eğitimler tamamlandı. 24 Kasım Cumartesi, 2012

Türkiye’deki genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek ve profesyonel iletişim ağlarının genişletilmesine katkıda bulunmak hedefiyle 2010’da başlatılan Geleceğin Kadın Liderleri projesinde 3. dönem eğitimler tamamlandı.

KAGİDER’in Sanofi Grubu desteğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, 20 – 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun 20 genç kadın eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Program çerçevesinde 20 – 25 yaş aralığındaki genç kadınlar, işe girişlerde faydalı olabilecek CV Yazma, İş Aramada Teknolojinin Kullanımı, Mülakat Simülasyonları gibi eğitimlerin yanı sıra, iş hayatlarına yön verecek Hedef Belirleme, İş Ahlakı, Etkin İletişim, Kariyer Planlaması ve Profesyonel Oryantasyon eğitimlerini alarak sertifikasyon sürecinden geçirildi. Ayrıca katılımcılar; bankacılık, sağlık, telekomünikasyon, reklamcılık, hızlı tüketim gibi farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansını yakaladılar.

Sertifika töreninde bir konuşma yapan KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan, “Başarının yüzde 50'si önce istemek ve istenilen hedef için hazırlanmaktır. Geleceğin Kadın Liderleri olacak bu genç kadınlarımızda bunu görüyoruz. KAGİDER olarak, bugün olduğu gibi gelecekte de onların yanında yer almaya devam edeceğiz. Geleceğin Türkiye’si, iş dünyasında omuz omuza çalışan kadınlar ile erkeklerin işbirliğinden doğacaktır” dedi.

Sanofi Grubu Türkiye, Geleceğin Kadın Liderleri Projesi ile 2012 Communitas Ödülü’nü kazandı 19 Temmuz Perşembe, 2012

Sanofi Grubu Türkiye’nin kadın iş gücüne verdiği destek, uluslararası arenada ödüle layık görüldü. Kadınları iş hayatına kazandırmak amacıyla KAGİDER işbirliği ile yürütülen Geleceğin Kadın Liderleri projesini destekleyen Sanofi Grubu Türkiye, Gönüllü Proje Sponsorluğu dalında 2012 Communitas Ödülü’nü kazandı.

Sanofi Grubu, Türkiye’deki kadın istihdamını artırmak üzere hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile toplumsal destek ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki en prestijli uluslararası ödüllerden Cummunitas 2012’nin sahibi oldu. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile yürütülen projede Sanofi Grubu Türkiye, projeye verdiği desteklerden ötürü Gönüllü Proje Sponsorluğu dalında ödüle layık görüldü. 

Sanofi, girişimci kadınları destekleyen projesi ile ödüllendirildi 

Dünya çapında kadın çalışan sayısının artırılması için önemli yatırımlar yapan Sanofi Grubu’nun Türkiye’de 2010’dan beri KAGİDER ile beraber yürüttüğü Geleceğin Kadın Liderleri projesinin amacı genç kadınların iş arama süreçlerini kolaylaştırmak ve toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek. 

Geleceğin Kadın Liderleri projesinde, programa katılan genç kadınlar, kariyer planlaması, iş ahlakı, etkin iletişim, işyeri davranış biçimleri, iş aramada teknolojinin kullanımı, CV yazma, mülakat süreci, hedef belirleme, bankacılık, telekomünikasyon ve reklamcılık konusunda eğitim alıyor. Program kapsamında 2010’da 56, 2011’de ise 61 olmak üzere bugüne dek toplam 117 genç kadın eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı. Sertifikalarını alan genç kadınlar, iş arama süreçlerinde 6 ay boyunca Sanofi ve KAGİDER tarafından takip edilerek, destekleniyor. 

Uluslararası Communitas Ödülleri, kaynaklarını içinde yaşadığı toplumun yararı için kullanan kişi ya da kurumlara veriliyor. Latince’de “toplumun yararı için bir araya gelen insan topluluğu” manasına gelen “communitas” ruhunu en iyi şekilde yansıttığı için Sanofi Grubu Türkiye’ye bu ödülü verdiklerini açıklayan Communitas Organizasyonu, toplumsal destek ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alıyor. (Communitas hakkında daha fazla bilgi için: www.communitasawards.com)

"Geleceğin Kadın Liderleri", 2011 mezunlarını verdi 18 Kasım Cuma, 2011

KAGİDER, Geleceğin Kadın Liderleri projesini 2010 yılında genç kadınların önünü açmak, toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla oluşturdu.

2011 yılında KAGİDER, Geleceğin Kadın Liderleri projesini sanofi-aventis’in desteğiyle ikinci kere hayata geçirdiği projeye 410 genç kadın aday başvurdu. Özgeçmiş taraması ve telefon mülakatlarının ardından 4-6 Ekim tarihlerinde yüz yüze mülakatlardan geçirilerek yapılan seçimler sonucunda eğitim alacak 
61 genç kadın belirlendi.

Kadın Gelişim Merkezi -BİZ’de hayata geçirilen sertifika programı çerçevesinde yaşları 20-25 arasında değişen,  yeni mezun 61 genç kadın 17-20 Ekim tarihleri arasında 4 gün süren eğitim programına tabii tutuldular.

Program çerçevesinde gönüllü eğitmenler tarafından İş Başvuru Süreci, CV Yazma, İş Aramada Teknoloji Kullanımı, Temel Teknolojik ve Finansal Bilgiler, Etkin İletişim, İş Yerinde Etik, Liderlik ve Zaman Yönetimi gibi eğitimler aldılar. Genç kadınların sosyal duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla Sosyal Aktivizm ve Sosyal Girişimcilik başlığı altında verilen eğitimin ardından katılımcılar, bu alanda çeşitli çalışmalar yapmış rol modellerle bir araya gelerek onların kendi hikayelerini dinlediler. Ayrıca katılımcılar bankacılık, sağlık, perakende ve telekomünikasyon gibi farkı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörle ilgili doğrudan bilgi alma imkanı da buldular.

Eğitimi başarıyla tamamlayan, her biri çok değerli olan genç kadınlar, 18 Kasım Cuma günü sertifikalarını almak üzere sanofi-aventis merkez binasında buluştu.

Eğitimleri veren eğitimcilerimiz;
Gülin Yücel, Servisîmin Cömert Birced, Aysun Barın, Melek Bar Elmas, Hürriyet Özçelik, Ayşegül Özsan, Tuğba Jabban, Manolya Taşer, Diana Misim Fındıkoğlu, Seçil Şendağ, Ferah Lök, İkbal Oakley, Pelin Yenigün Dilek, Derya Sel Bozkurt, Uğur Özmen, Seyhan Üner, Aslı Sinanoğlu, Selin Öz, İlkay Löker, Ayben Ünal.

KAGİDER ve sanofi-aventis işbirliğiyle hayata geçirilen, genç kadınların yeteneklerini geliştirerek geleceğin liderleri olmalarını amaçlayan projeye başvurular başlıyor. 01 Haziran Çarşamba, 2011

KAGİDER, 2010 yılında başlattığı ve son derece başarılı sonuçlar elde ettiği “Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) Projesi”nin ikinci yılına sanofi-aventis’in desteği ile devam ediyor. Projeye katılım için başvurular 
1 Haziran 2011 tarihinden itibaren alınmaya başlıyor.

Dünya çapında kadın çalışanlarına özel önem gösteren ve bu alanda önemli yatırımlar yapan sanofi-aventis, Türkiye’de de KAGİDER’in “Geleceğin Kadın Liderleri” projesine destek veriyor. Proje, İngilizce bilen, üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun 20-25 yaş arası genç kadınların katılımına açık olacak.

Genç kadınların iş arama süreçlerini kolaylaştırarak, toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla başlatılacak proje; katılımcıların profesyonel iletişim ağlarını genişletmeyi, teknik eğitimlerini ve iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor.

KAGİDER olarak kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal hayatta kadının konumunu güçlendirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, KAGİDER’in 2010 yılında ilkini gerçekleştirdiği “Geleceğin Kadın Liderleri” projesi ile pırıl pırıl 56 genç kadına eğitim verdiklerini ve onları sertifikalandırdıklarını söyledi. Türktan “İyi bir girişimci olabilmek için iyi de bir profesyonel hayattan geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile 2011 yılında da işine ve toplumuna farklılık getirecek genç kadınlara destek olmaya devam ediyoruz.” dedi.

“Geleceğin Kadın Liderleri” projesine destek vererek, Türkiye’de halihazırda yüzde 24 düzeyindeki kadın istihdamı oranını Avrupa standartlarına çıkarılmasındaki çabalara katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyleyen sanofi-aventis Türkiye Kurumsal İşler ve Sertifika verilecek Sanofi-aventis Türkiye temel değerlerinden olan “Dayanışma” başlığı altında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile yola çıkarılan projede 4 gün sürecek eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verecek. Sertifikalarını alan genç kadınlar, iş arama süreçlerinde 6 ay boyunca takip edilerek, kendilerine destek verilecek.

Projede yer alacak katılımcılar, işe girişlerde faydalı olabilecek; CV Yazma, İş Aramada Teknolojinin Kullanımı, Mülakat Simülasyonları gibi eğitimlerin yanı sıra, iş hayatlarına yön verecek Hedef Belirleme, İş Ahlakı, Etkin İletişim, Kariyer Planlaması ve Profesyonel Oryantasyon eğitimlerini alarak sertifikasyon sürecinden geçirilecektir. Ayrıca katılımcılar; bankacılık, sağlık, telekomünikasyon, reklamcılık, hızlı tüketim gibi farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansını yakalayacaklardır.

"Geleceğin Kadın Liderleri" sertifikalarını aldı. 17 Haziran Perşembe, 2010

KAGİDER tarafından Dünya Bankası’nın desteği ile düzenlenen eğitim programına katılan 56 genç kadın sertifikalandırıldı.

Türkiye’deki kadınların iş gücüne katılımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KAGİDER, “Geleceğin Kadın Liderleri” projesini genç kadınların önünü açmak, toplum ve iş hayatındaki yerini kuvvetlendirmek için oluşturdu.

KAGİDER, program çerçevesinde 21 – 25 yaş arası, üniversitelerden 2008 – 2009 yıllarında mezun olmuş veya 2010 yılında mezun olacak 56 genç kadını 14 – 17 Haziran tarihleri arasında 4 gün süren eğitim programına tabi tuttu.

Verilen eğitimler arasında kariyer planlaması, iş ahlakı, etkin iletişim, iş yeri davranış biçimleri, iş aramada teknolojinin kullanımı, CV yazma, mülakat süreci, hedef belirleme, bankacılık, telekomünikasyon ve reklamcılık vardı. KAGİDER, eğitim sonrası süreçte sertifika programını tamamlayan genç kadınlara mentorluk desteği sağlayacak. 

17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen Sertifika Töreni’nde konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu üyesi Gülden Türktan, 423 aday arasından seçilen 56 genç kadın lider adayının eğitimler sırasında yüksek performans gösterdiklerini dile getirdi. KAGİDER’in sertifika programını tamamlayan genç kadınların iş bulması için özel sektörün önde gelen şirketleri ile temasa geçildiğini belirten Türktan, “Her biri birbirinden başarılı ve yetenekli genç kadınlarımıza desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu

KAGİDER geleceğin kadın liderlerini arıyor 01 Mart Pazartesi, 2010

KAGİDER, genç kadınların yeteneklerini geliştirerek geleceğin liderleri olmalarını amaçlayan proje başlattı. 

“İşine, toplumuna, çevresine farklılık getirecek 50 genç kadını arıyoruz” sloganıyla KAGİDER tarafından başlatılan Geleceğin Kadın Liderleri Projesi, 18 – 25 yaş arası üniversite son sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunların iş arama sürecini ve işgücü piyasasına katılımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Dünya Bankası destekli proje ile, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerini kuvvetlendirmek amacıyla başlatılacak eğitim programı; katılımcıların bu doğrultuda beceri ve duyarlılığını geliştirmeyi, donanımlarını ve erişimlerini arttırmayı hedefliyor. 

Bu projeye başvuran genç kadınlara proje kapsamında 3’er saatten 4 bölüm olarak çeşitli eğitimler verilmesi planlanıyor. Verilecek eğitimler arasında görüşme becerilerini geliştirme, işyerine adaptasyon, profesyonel ahlak, finansal okuryazarlık, hedef belirleme, iş arama stratejileri var. 

Katılımcılara eğitimlerin sonunda sertifika verilecek. Ayrıca, eğitim alan genç kadınlar, iş arama süreçlerinde 6 ay boyunca KAGİDER tarafından takip edilerek, kendilerine destek verilecek. 

Kimler Başvurabilir?

  • 18 – 25 yaş arası İngilizce bilen genç kadınlar,
  • Üniversiteden 2008/2009 veya 2010 senesinde iyi derece ile mezun olan / olmayı planlayan,
  • Tercihen burslu okumuş olan,
  • Tercihen iş tecrübeli (staj, part-time iş, vs değerlendirilecektir),
  • Yüksek kariyer hedefleri olan, başarı odaklı,
  • Hemen işe başlamak için herhangi bir engeli bulunmayan,
  • Çalışma motivasyonu yüksek,
  • Tercihen sivil toplum kuruluşlarında sosyal içerik üretmeye yönelik çalışmış olanlar başvurabilir.