Eğitim Programı 2015*

Geleceğin Kadın Liderleri


1. Gün
08:30 - 09:00 Kayıt & Açılış
09:00 - 09:30 KAGİDER Açılışı
09:30 - 11:00 Profesyonel Hayattan Kadın Rol Model Buluşması
11:00 - 11:15 Kahve Arası
11:15 - 12:30 Kariyer Planlaması ve Profesyonel Oryantasyon
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 İş hayatında Teknoloji Kullanımı ve Bilişim
15:00 - 15:15 Kahve Arası
15:15 - 16:00 İş Yerinde Yeni Eğilimler ve Nesiller
16:00 - 16:15 Kahve Arası
16:15 - 17:30 Sosyal Aktivizim & Gönüllülük
Kadın Sosyal Aktivist Rol Model ile Buluşma

2. Gün
08:30 – 09:00 Gün açılışı
09:00 – 16:00 Bu bölüm Salı ve Çarşamba günleri için bölünmüş gruplarla devam edecektir
09:00 – 09:45 İş başvuru Süreci
09:45 – 10:00 Kahve Arası
10:00 – 11:15 İş aramada teknolojinin kullanımı ve CV yazma
11:15 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:45 Mülakat Süreci
12:45 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 16:00 Mülakat Simülasyonları
16:00 – 16:15 Kahve Arası
Bu bölüm her iki grup için de devam edecektir
16:15 – 17:30 Zaman Yönetimi

3. Gün
08:30 – 09:00 Gün açılışı
09:00 – 16:00 Bu bölüm Salı ve Çarşamba günleri için bölünmüş gruplarla devam edecektir
09:00 – 09:45 Hedef Belirleme ve Hedefe Ulaşma Süreci
09:45 – 10:00 Kahve Arası
10:00 – 11:15 Hedef Belirleme ve Hedefe Ulaşma Süreci
11:15 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:45 Hedef Belirleme ve Hedefe Ulaşma Süreci
12:45 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 16:00 Hedef Belirleme ve Hedefe Ulaşma Süreci
16:00 – 16:15 Kahve Arası
Bu bölüm her iki grup için de devam edecektir
16:15 – 18:00 Makro Ekonomik Eğilimler

4. Gün
08:30 – 09:00 Gün açılışı
09:00 – 09:45 Sağlık
09:45 – 10:30 Perakende
10:30 – 10:45 Kahve arası
10:45 – 11:30 Bankacılık
11:30 – 12:15 Telekomünikasyon
12:15 – 13:15 Öğle yemeği
13:15 – 14:00 Etkin İletişim
14:00 – 14:45 Temel İşletme Kavramları
14:45 – 15:00 Kahve arası
15:00 – 15:45 İş Yeri Davranış Biçimleri
15:45 – 16:00 Kahve arası
16:00 – 17:00 Kişisel Etiket ve GKL’li Olmak

*KAGİDER, programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.